top of page

תיקון יחסי סגר עם קארייר מושן ("רסן פנימי")

במקרים שיש לתקן יחסי סגר בין קשתות השיניים בטרם מבצעים יישור של השיניים, ייתכן שמתאים להשתמש במכשיר פשוט ויעיל בשם Carriere Motion. בבדיקה הראשונה, נוכל להעריך האם מכשיר זה יכול להועיל לך.

מדביקים אותו על השיניים לפני שלב היישור, משתמשים בגומיות בינליסתיות בתחילת הטיפול במקום בסופו, ומגיעים תוך מספר חודשים לתיקון של יחסי הסגר.

המכשיר אינו ניכר לעין בחיוך, אינו מפריע לדיבור, קל לניקוי ואינו מציק בפה לאחר ימי ההסתגלות.

לאחר השגת היעד של תיקון הסגר, אפשר יהיה ליישר את השיניים ביתר קלות באמצעות סמכים ("גשר") או קשתיות שקופות, במקרים המתאימים.

למידע נוסף אודות רסן פנימי, השאירו פרטים :

Carriere Motion - רסן פנימי

bottom of page