top of page

מתי כדאי להביא ילדים לבדיקה אורתודונטית ראשונה ?

בהיעדר הפניה מפורשת מרופא-השיניים אשר בודק את הילד תקופתית, רצוי בדרך כלל לבצע בדיקה אורתודונטית ראשונית עם בקיעת החותכות הקבועות, כלומר בין הגילים 6-8 שנים. 

 

ייתכן והשיניים של הילד נראות ישרות, אולם קיימת בעיה שרק אורתודונט יכול לגלות. במרבית המקרים, הבדיקה תגלה שהסגר תקין, ואלה חדשות טובות. גם במקרים בהם מתגלה בעיה, לא תמיד נדרש טיפול מיידי. לרוב, האורתודונט יזמין את הילד לביקורת מדי פעם, ויעקוב אחר בקיעת השיניים הקבועות וגדילת הפנים.

 

עבור כל מקרה הדורש התערבות אורתודונטית, יש עיתוי מתאים לתחילת הטיפול על מנת שיתקדם במינימום זמן ובמקסימום יעילות. האורתודונט הוא המומחה בעל הידע הדרוש לקביעת העיתוי הנכון לטיפול.

המצבים בהם ייתכן צורך בטיפול מוקדם

(כלומר לפני החלפת כל שיני החלב בשיניים קבועות)

  1. סגירה לא סימטרית של הלסת

  2. סגר צלבי אחורי או סגר צלבי קדמי

  3. הפרעות בבקיעת שיניים קבועות (עיכוב א-סימטרי בבקיעה, או בקיעה שלא במקום, ועוד)

  4. שיניים עליונות בולטות עד כדי סיכון לשברים בחותכות בעת חבלה

  5. חסר שיניים קבועות (מצב מולד, נטיה תורשתית)

  6. הרגלים כגון נשימת פה, שינשון, דחיפת לשון, מציצת אצבע כשהילד מעוניין לחדול מכך.

  7. נדרשות עקירות מוקדמות של שיני חלב

  8. צפיפות שיניים קיצונית

  9. מרווח גדול בין השיניים הקדמיות שמפריע מאוד לילד מבחינה אסתטית

  10. פער גדול במימדי הלסתות (לעיתים יש הצדקה להתערבות מוקדמת)

bottom of page